İmar Planı ve Değişiklik İşlemi

18.03.2014 Hizmet Rehberi

Başvuru Yeri: İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
1.Başvuru dilekçesi 2.Tapu fotokopileri 3-.İmar planı veya değişikliği öneri 4-2014 yılı için 100.00-TL başvuru harcının yattığına dair makbuz