MEYDAN PROJESİNDE SON İMZALAR ATILDI

29.03.2016 Haberler

Tokat Tarihi Kent Meydanı Projesi Fizibilite Dosyası Hazırlama Projesi’nin iki ay içinde tamamlanarak Meydan Projesinde inşaat çalışmalarının başlanması planlanmaktadır.

Tokat Belediyesi tarafından Tokat Meydan Bölgesinin tarihi kimliğindeki niteliğine bağlı olarak; tüm paydaşların proje uygulama süreçlerine etkin katılımın sağlandığı mekânsal düzenlemelerin yapılarak, yeniden ekonomik ve sosyal olarak kentle bütünleşmesini sağlayacak bir cazibe merkezi oluşturmak amacıyla gerçekleştirilmekte olan çalışmalarla önemli bir aşamaya daha geçildi.

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı’na Tokat Belediyesi tarafından yapılacak, Güdümlü Proje  Başvurusuna esas teşkil edecek ve Kalkınma Bakanlığı’na sunulacak Fizibilite Dosyası hazırlığı için 2016 Yılı Doğrudan Faaliyet Desteği Programında desteklenmeye hak kazanan projenin sözleşmesi Tokat Belediye Başkanı Av. Eyüp Eroğlu ve Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mevlut Özen tarafından imzalandı.

Tokat Tarihi Kent Meydanı Projesi Fizibilite Dosyası Hazırlama Projesi’nin iki ay içinde tamamlanarak Meydan Projesinde inşaat çalışmalarının başlanması planlanmaktadır.

Tokat Tarihi Kent Meydanı Projesinin hayata geçirilmesi ile; proje alanı tarihi kimliğine uygun olarak yeniden düzenlenecek, şehrin yerel kültürel kimliğini yansıtan tarihi dokuya fonksiyon kazandırılarak kentsel sosyal altyapı geliştirilecek, kentsel yaşam kalitesinin geliştirilmesine katkı sağlanacak, ticari işlevli meydan bölgesinin, il için geliştirilen kültür temalı kent içi turizm aksında odak noktası olması sağlanacak, yaşanabilir ve nitelikli bir kamusal mekan oluşturarak ülke çapında iyi uygulama örneği oluşturulacaktır.