Hal İşyeri Temini İçin Gerekli Belgeler

18.03.2014 Hizmet Rehberi

Başvuru Yeri: Hal Müdürlüğü
1-T.C. vatandaşı olmak 2-Reşit ve mümeyyiz olmak 3-Yüz kızartıcı suçlardan hükümlü bulunmamak 4-Ticaret odası veya esnaf ve sanatkârlar odasına kayıtlı olmak 5-Üretici birlikleri için; Yönetim kurumlarından karar almak ve bu işle iştigal ettiklerini belgelendirmek 6-Hal derneğinin görüşünü almak ve Hal esnafına borcu olmadığına dair yazı getirmek