10 ARALIK DÜNYA İNSAN HAKLARI GÜNÜ MESAJI

09.12.2015 Haberler

Belediye Başkanı Av. Eyüp Eroğlu, 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü münasebetiyle bir mesaj yayınladı.
Türkiye’nin özellikle son on yılda insan hakları konusunda önemli mesafeler kat ettiğini belirten Başkan Eroğlu, “İnsan haklarının, demokrasinin ve hukuk devleti ilkesinin korunması ve ileri götürülmesi, devletimizin son 12 yıldır üzerinde büyük reformlar gerçekleştirdiği konular ve öncelikli hedefleri arasında yer almıştır. Bu alanda bugüne kadar ortaya koyulan çalışmalar, Türkiye’nin uluslararası toplumda çağdaş ve demokratik ülkeler arasındaki yerini güçlendirmiştir.  

Vatandaşlarımızın temel hak ve özgürlüklerinin korunması ve geliştirilmesi düşüncesiyle reform çalışmaları devam ederken, küreselleşen dünyada, temel hak ve özgürlüklerin güvence altına alınması, artık devletlerin içişleri olmaktan çıkmış, ulusal sınırları aşarak tüm dünyanın ortak hedefi haline gelmiştir. İnsan hakları ve demokratikleşme alanında bölgemiz başta olmak üzere dünya çapında önemli değişikliklerin yaşandığı günümüzde, Türkiye’nin örnek gösterilen ülkelerden biri olması hepimiz için gurur vericidir.

Ülkemiz, bu anlayış doğrultusunda, bölgede yaşanmakta olan demokratik değişim ve dönüşüm sürecine, insan haklarının geliştirilmesine yapıcı katkıda bulunmaya devam ederken, çatışma ve aşırılıklara karşı da her zaman tavrını net bir şekilde ortaya koymuştur. 

Biz de Tokat Belediyesi olarak, şehrimizde 7’den 70’e tüm vatandaşlarımızın eşit mesafede, hakkaniyetle hizmet ve ilgi alması gayretindeyiz. Şehrimizde temel belediyeciliğin dışında, halkın eksiklerinin giderilmesi ve refahın artması için gerekli tüm işleyişlerle de kol kola vererek çalışıyoruz.  

Bu duygularla, Tokatlı hemşerilerimiz başta olmak üzere tüm insanlığın İnsan Hakları Günü’nü kutluyor; bu önemli günün, insan haklarına saygı konusundaki duyarlılığın artmasına vesile olmasını diliyorum” diye konuştu.