İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatları Hakkında

30.03.2014 Duyurular


07.04.2010 Tarih ve 070 Sayılı Belediyemiz Meclisi kararı gereği; Yapı kullanım izin belgesi olmayan binalardaki tüm ticari işletmeler için (Gayrisıhhî müesseseler hariç) işyeri açma ve çalışma ruhsatı verilecektir. Esnaflarımız cezalı duruma düşmemeleri için işyeri açma ve çalışma ruhsatlarını bir an önce almaları hususu önemle duyurulur.