DÜŞÜNCE MERKEZİ PROJESİ

22.05.2014 Projeler

Tokat için fikrim var diyerek fikirlerini bizlere ulaştırmak isteyen vatandaşlarımız için hazırlanan proje.
Tokat için fikrim var diyerek fikirlerini bizlere ulaştırmak isteyen vatandaşlarımızın bu fikirlerini olgunlaştırma, geliştirme hatta ilgili birimlere yönlendirerek, akademik dünyadan ve iş dünyasından isimlerin yer aldığı fikir konseyine ulaştırmak suretiyle finans yaratarak gerçeğe dönüştürme imkânı sağlanacaktır. Fikrim var projesi, bir fikrim var diyen herkese kapısı açık olan ve bu fikirleri ticari hayata ya da sosyal sorumluluk projelerine dönüştürmeyi, Tokat'ın geliştirilmesinde kullanmayı amaçlayan web tabanlı bir projedir.

Bireylerin bilgi ve becerilerini kendi belirledikleri hedef ve istekler doğrultusunda geliştirmek ve üniversite bünyesindeki bilimsel ve teknolojik bilginin toplumsal faydaya ve ekonomik değere dönüşümünü ve üniversite-sanayi işbirliğini temin etmek amacıyla faaliyet gösteren etkin bir ara yüz olma özelliği taşıyan bir projedir.