İSTİHDAMIN GELİŞTİRİLMESİ PROJESİ

21.05.2014 Projeler

Organize Sanayi Bölgesi ve Yatırımcıların Desteklenmesi.
İstihdamın (iş edindirme) geliştirilmesi, işsizliğin azaltılması amacıyla Tokat'ta yatırım yapmak isteyen yatırımcılara her türlü teknik destek (küçük ölçekli alt yapı inşaatların araç gereçle; iş makineleriyle desteklenmesi) sağlanacak, Organize Sanayi Bölgesi'ne yatırımcı çekilmesi çalışmalarına hız verilecek, özellikle turizm sektörü ile Tokat'ta yetişen ürünlerin ihracatına yönelik olarak gerçekleştirilecek yatırımlar desteklenecektir.   

Bu proje kapsamında, şehirdeki hizmet sektörünün sorunlarının (nitelikli eleman yetersizliği gibi) çözümüne yönelik çalışmalar ilgili meslek odalarıyla işbirliği içerisinde yapılacak ve şehirdeki ekonomik hayatın canlanması ve istihdam artışı sağlanması ve göçün önlenmesine çalışılacaktır.