KÜÇÜK SANAYİ SİTESİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJESİ

21.05.2014 Projeler

Bu proje sanayi esnafımız ve sanayi kooperatifimiz ile görüşülüp onlarla birlikte koordine edilerek hayata geçirilecektir.
Tokat'ta yapılacak en büyük ve iş yoğunluklu projelerden birisidir. Proje ile günümüzde şehir merkezinde kalan, çevre ve görüntü kirliliğine, kent dokusunun gelişimine engel olan eski sanayi sitesi, yerel ekonomiyi destekler nitelikte yenilenerek, mülkiyet ve çalışanların hakları korunarak kent dışı bir alanda kente yeniden kazandırılacaktır.