İÇME SUYU PROJESİ

21.05.2014 Projeler

Tokat'ın önümüzdeki 50 yıllık içme suyu rezervinin sağlanması.
Tokat'a yeni su kaynaklarından kaliteli içme suyu sağlanacak, sağlanan kaliteli içme suyu, belediye sınırları içerisinde yer alan mahalleler ile yeni imara açılan ya da açılacak yerlere yenilenen veya ilave yapılan hat çalışmalarıyla vatandaşların kullanımına sunulacaktır. Proje ile Tokat'ın önümüzdeki uzun yıllarına yetecek kaliteli içme suyu rezervi sağlanacaktır.