Su Aboneliklerinde İstenilen Belgeler

18.03.2014 Hizmet Rehberi

Başvuru Yeri: Su İşleri Müdürlüğü
1- Tapu 2- Kullanma ruhsatı 3- Nufus Cüzdanı