TARİH VE KÜLTÜR YOLU PROJESİ

21.05.2014 Projeler

Sokaklarımızın Turizme Kazandırılması
“900 Adımda 900 Yıllık Tarih” sloganıyla tanıtılan Sulu Sokak'ın, Taşhan'dan başlamak üzere turizmine kazandırılması çalışmalarına başlanılacak, özellikle Pervane Hamamı, Yazmacılar Çarşısı, Halit Sokak, Sefer Paşa Türbesi, Ulu Cami, Katırcılar Hanı, Sulu Han, Sık Dişini Helası, , Arastalı Bedesten, Takyeciler Camii, Çukur Medrese, Deveciler Hanı, Alaca Mescid, Rüstem Çelebi Camii, Paşa Han, Paşa Hamamı, Tatar Hacı Cami, Kadı Hasan Mescidi, Ali Paşa Mescidi, Sultan Hamamı, Kazancılar Mescidi, Ali Tusi Türbesi, Ali Paşa Camii, Burgaç Hatun Türbesi, Ebu Şems Hanegahı Cami güzergahı üzerinde iyileştirme çalışmaları yapılarak turizme kazandırılacaktır. Bu kapsamda Sulu Sokak'taki eski Tokat evlerinin restorasyonları ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği içerisinde yapılacak, bu evler sahiplerinin de içinde bulunduğu bütüncül bir yaklaşımla turizme yönelik etkinliklerin gerçekleştirildiği mekânlara dönüştürülecektir.

Bey Sokağı ve Beyhamam Sokağı iyileştirme çalışmaları da bu kapsamda yapılarak, turistik ürün olarak markalaştırılarak turizme kazandırılacaktır.