MEYDAN PROJESİ

21.05.2014 Projeler

Bu proje meydan esnafımızla karar verilerek hayata geçirilebilecek bir projedir.
Bu bölgede Tokat kentinin tarihi dokusunu ortaya çıkaracak, önemli bir turistik çekim merkezi olacak ve tarihi dokuya uygun,  yeni ticari alanların bulunduğu Tokat Kent Meydanı yapılacaktır. Kent Meydanı'nın yapılması, güncel, çözümcü, sürdürülebilir, koruma- kullanma dengesini ve özel mülkiyet haklarını gözeten, tarihi- kültürel mirası koruyan biçimde ve meydan esnafıyla istişare içerisinde gerçekleşecektir. Proje ile halkın ve turistlerin tercih edeceği önemli bir kent meydanı oluşturulacaktır. Proje kentin cazibesini artıracak, kent meydanına yeni fonksiyonlar kazandırılacaktır. Bu proje ile meydanımız canlanacak, aynı zamanda esnafımıza daha modern dükkanlar kazandırılarak ticari kazançları artacak ve Tokat’ın görünümünün güzelleşmesine büyük katkı sağlanacaktır.