BELEDİYE MECLİS TOPLANTISI YAPILDI

02.05.2014 Haberler

Belediye Meclisimiz aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek üzere, bugün saat 14.00'de Belediye Sosyal Tesislerinde Mayıs Ayı Meclis Toplantısı için bir araya geldi.
Gündem Maddeleri: 
1) 2013 Mali Yılı İdare ve Kesin Hesabının görüşülmesi, Belediye Taşınır Mal Kesin Hesabının meclisin bilgisine sunulması, 
2) Ataması yapılan Belediye Başkan Yardımcılarının meclisin bilgisine sunulması ve Belediye Başkan Yardımcılarının ödeneklerinin belirlenmesinin görüşülmesi, 
3) Sosyal Denge Tazminatı sözleşmesi yapmak üzere Belediye Başkanına yetki verilmesi hususunun görüşülmesi,
4) Türkiye Belediyeler Birliğine üye seçiminin görüşülmesi, 
5) İmar komisyonundan gelen raporların görüşülmesi, 
6) İmar tadilat taleplerinin görüşülmesi, 
7) Diğer evraklar.