İSTİHDAMIN GELİŞTİRİLMESİ

28.12.2018 Projeler

Yerel dinamikler ekonomik kalkınmanın ve bölgesel gelişmenin itici gücüdür.

Günümüzde yerelin küresel düzeyde üstlendiği ekonomik ve siyasi rol, onu bir kalkınma aktörü haline getirmiştir. Bölgesel organizasyonun vizyon oluşturarak bölge içinde yönetimdeki eş güdümü sağlamada, bölge dışında ve bölgeler arası rekabette söz sahibi olmada üstlenebileceği yönlendirici rolü önem kazanmıştır.

Yerel kaynakları ve ihtiyaçları iyi bilen yerel yönetimler, bulundukları bölgedeki bireysel girişimlerin ve sanayi organizasyonların oluşturulmasında ve geliştirilmesinde etkilidir.

Belediye olarak müteşebbislerimize destek amacıyla karşılarına çıkan her türlü zorlukta çözüm odaklı yanlarında olduk. Dört yıl içerisinde Tokat’ta müteşebbislerimize verilen katkılar sonucunda 7 tane yeni fabrika açılmasına vesile olduk. OSB’de 2014 yılında çalışan kişi sayısı 1200’lerde iken bugün 6000’lere ulaşan sigortalı çalışan sayısını görüyoruz.

Tokat; tarım, hayvancılık ve turizmde yapılacak yatırımlarla ekonomik hayatta kalkınmayı yakalayacak illerimizdendir. Ortak işbirliği ile hayvancılıkta Topektaş Et Kombinası, birlik kurularak Belediyeler işbirliği ile gerçekleştirilecek Uluslararası Hal Projesi Tokat’ta istihdamın artmasına yönelik çalışmalardır.

Kanal Tokat, Meydan, Sokak Sağlıklaştırma ile birçok çalışmalar turizmin gelişmesine katkı sağladı. 2014 Yılında 135 Bin olan Tokat nüfusu istihdamın ve ekonomik göstergelerin olumlu artışlar sağlamasıyla şuan 153 Bin kişiye ulaşmıştır.

Hanımeli Kültür ve Sanat Merkezleri, TOK-MEK Kursları ile Mahalle Konaklarında sertifika alan kadınlar, kendi iş yerlerini açarak, hayallerini gerçekleştirdiler. 2014-2018 Yılları arasında 18 Kadın girişimci kendi iş yerini açtı.