TOKAT TARİHİ VE KÜLTÜRÜNE IŞIK TUTACAK SEMPOZYUM BAŞLADI

19.10.2018 Haberler

Belediye Başkanı Av. Eyüp Eroğlu “Tokat çok farklı kültürlerin kavgasız, gürültüsüz günümüze kadar yaşayıp geldiği bir yerdir."

Tokat Valiliği, Tokat Belediyesi ve Gaziosmanpaşa işbirliği ile düzenlenen “Geçmişten Günümüze Tokat’ta İlmi ve Kültürel Hayat Uluslararası Sempozyumu” açılış programı GOÜ 15 Temmuz Kongre ve Kültür Merkezi Milli İrade Salonu’nda yapıldı. Sempozyumun açılışına Belediye Başkanımız Av. Eyüp Eroğlu’nun yanı sıra Valimiz Dr. Ömer Toraman, Garnizon ve 48. Piyade Alay Komutanı Piyade Alb. Rıfat Dönel, Cumhuriyet Başsavcısı Dr. Aydın Turhan, İdare Mahkemesi Başkanı Erkan Ceylan, Rektörümüz Prof. Dr. Mustafa Şahin, Gümüşhane Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Halil İbrahim Zeybek, İl Jandarma Komutanı J. Alb. Hidayet Arıkan, yurt içi ve yurt dışından akademisyenler, idari personel ve öğrencilerimiz katıldı.

Açılış konuşmaları öncesi GOÜ. Devlet Konservatuvarı öğretim elemanları tarafından müzik dinletisi sunumu yapıldı. Dinleti sonrası protokol konuşmalarına geçildi.

Açılış konuşmasını Sempozyum Düzenleme Kurulu Başkanı Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hanifi Vural yaptı. Vural konuşmasında, 2012 tarihinde “Uluslararası Tokat Sempozyumu”nun düzenlendiğini ancak aradan geçen sürede gün ışığına çıkmış olan yeni bilgi ve belgeler doğrultusunda birçok ilmi ve kültürel alanı kapsayacak bir sempozyumun düzenlenmesinin gerektiğini ifade etti. Sempozyumla ilgili bilgiler de aktaran Vural konuşmasında, sempozyumun iki gün boyunca süreceğini 6 tanesi yurt dışından olmak üzere 87 bildirinin sunulacağını aktararak yurt içi ve yurt dışından 30 üniversite ve diğer kurumlardan toplam 98 bilim insanının sempozyuma katkı vereceğini bildirdi.

Sempozyumda konuşan GOÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Şahin, Üniversitelerin, sadece bilgiyi üreten ve aktaran bir kurum olmanın ötesinde, bulunduğu kentin ve bölgenin sorunlarına bilimsel çözümler üreten, kültür ve sanat alanındaki etkinlikleri ile şehir kimliğini ortaya koyma gibi sorumluluklar da üstlenen kurumlar olduğunu söyledi. Bu bağlamda Rektörümüz, Üniversitemizin, kurum içi ve kurum dışı kaynaklarla desteklenen projelerle, Üniversite-Sanayi, Üniversite-Şehir, Üniversite-Kamu işbirliği ile yapılan çalışmalarla, panel, kongre, sempozyum gibi bilimsel organizasyonlarla, Tokat’a ve bölgeye karşı sorumluluklarını yerine getirmek için çalıştığını ifade etti.

Sempozyumda konuşan Belediye Başkanımız Av. Eyüp Eroğlu, Tokat hakkında bilgiler aktararak Tokat’ın M.Ö. 4000 yıllarından başlayarak 14 Devlet ve birçok beyliğin yaşadığı ve egemen olduğu, geniş, sulak vadilerle bunlar arasındaki geçitlerden oluşan bereketli alanların orta yerinde bulunduğunu ifade etti. Tokat’ın Türk ilim ve kültür hayatı tarihindeki yerinin eşsiz olduğunu belirten Belediye Başkanı Av. Eyüp Eroğlu “Tokat çok farklı kültürlerin kavgasız, gürültüsüz günümüze kadar yaşayıp geldiği bir yerdir.

Şeyhülislam İbn- i Kemal gibi alimlerin,  Gazi Osman Paşa gibi kahramanların, Zileli Ceyhuni ve Talibi gibi şairlerin yetiştiği coğrafi konumu itibari ile eşsiz doğal güzelliklere sahip Türklerin Anadolu’ya gelişinden itibaren mimari adına ortaya koydukları 900 yıllık mirasın 900 adımda yürüyerek görülebileceği tek şehirdir Tokat. 

Kültür; bir toplumda geçerli olan ve gelenek halinde devam eden her türlü dil, duygu, düşünce, inanç ve sanat öğelerinin tümüdür. Kültür toplumsaldır, tarihseldir, öğrenip aktarılan bir mirastır.

Tokat'ın, Türk ilim ve kültür hayatı tarihindeki yeri eşsizdir. Özellikle Osmanlılar döneminde yetişen âlimler gerek yurt içi ve gerekse yurt dışında araştırma yapan uzmanların dikkatini çekmektedir. Hâlâ ayakta kalabilmiş medreseleri, camileri, han ve hamamlarıyla tarihten günümüze bir kültür şehri olduğu da ortadadır.

Eski çağlardan beri Tokat ve çevresi, İpek Yolu üzerinde yer alması, değişik rakımlarda yaylaları, ovaları, bağ ve bahçeleri ve akarsuları sebebiyle Roma, Danişment, Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinde önemli yerleşim yerlerinden biri olmuştur. Tokat; söz konusu bu uzun tarihî geçmişi içinde birçok medeniyete ev sahipliği yapmış, tarihle an arasında gidip gelmelerin yaşanabildiği ender şehirlerden biri olarak kalabilmiştir. Şehir; Roma, Danişment, Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinde siyasi, dinî, idari ve kültürel açıdan önemli bir merkez olmuştur. Varlığını günümüze kadar devam ettiren tarihî mekânlar, camiler, medreseler, mescitler, tekke ve dergâhlarla beraber hanlar, hamamlar, kervansaraylar ve türbeler buna tanıklık etmektedir. Şüphesiz daha ilk dönemlerde açılan medreseler, şehrin ilmî ve kültürel açıdan da gelişmesine imkân tanımıştır. Burada nice âlimler ve fazıllar yetişmiş, ilim ve irfan hayatımızda yıldız gibi parlamışlardır. Molla Hüsrev, Molla Lütfî, İbn Kemal, Şeyh Mehmed Emin Tokadî, Abdulmecid-i Şirvânî ve Plevne müdafi Gazi Osman Paşa bunlardan bazılarıdır. Birçok müellif ve seyyahın anlatımında Tokat’a dair yapılan nitelemeler, şehrin ilim ve kültür mirası açısından ön plana çıktığını göstermektedir. Tokat, “Âlimler konağı, fazıllar yurdu ve şairler yatağı” bir şehirdir. Yazılan tarih kitaplarında, vakıf şartnâmelerinde, şer’î belgelerden, ilmiye ve sufiye icazetnamelerinden de Tokat’a dair zengin malzeme bulunmaktadır. Bu çerçevede Tokat’ta birçok eğitim müessesesi hâlâ varlığını devam ettirmektedir. Bu eğitim kurumlarında önemli ilim, fikir ve sanat adamları yetişmiştir. Yazma eser kütüphanelerinde Tokatlı âlimlerin telif ya da şerh, hâşiye ve ta’lik şeklinde yazdığı pek çok yazma eserin, tabakat ve tezkere kitaplarında Tokatlı birçok âlimin bulunması bu gerçeği ortaya koymaktadır. Düzenleyeceğimiz bu sempozyumun temel amacı da Tokat ilinin ilim ve kültür hayatını incelemek, bu sayede ilin köklü ilmî, dinî, sosyal ve kültürel değerlerini ortaya çıkartmaktır. Ayrıca yine bu vesileyle Tokat üzerine bilimsel çalışmalar yürüten bilim insanları arasında bilgi alışverişi, işbirliği ve dayanışmayı artırmaya aracılık etmektir.

Biz bugün ilimde, fende, ticarette, sanayide kültürde, şehirleşmede yeni kahramanlar yetiştirmemiz icap ettiğini çok iyi biliyoruz.

İnşallah çağdaş dünyanın dudak ısıracağı, uzay bilimlerinden tıp alanına; mikrobiyolojiden, ekonomiye ve sanayiye varıncaya kadar her alanda bilim adamları yetiştirmenin eşiğindeyiz.

Umut doluyuz, heyecanlıyız.

Bu millete ve bu şehre sevdalıyız” dedi.

Daha önce yapılan birkaç sempozyum ve panele rağmen Tokat’ın ilmi, dini, edebi, siyasi, iktisadi ve sosyal yönleri ile hâlâ araştırılmayı ve keşfedilmeyi beklediğini ifade eden Belediye Başkanımız, Sempozyumun düzenlenme amacının Tokat ilinin ilim ve kültür hayatını incelemek, bu sayede ilin köklü, ilmi, dini, sosyal ve kültürel değerlerini ortaya çıkarmak olduğunu belirtti ve sempozyumun düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Sempozyumda konuşan Vali Dr. Ömer Toraman, Tokat’ın bir tarih ve kültür şehri olarak bünyesinde birçok eseri barındırdığını ifade etti. Dr. Ömer Toraman konuşmasında şunları kaydetti: “Bizim üzerinde yaşadığımız Anadolu coğrafyasını ve siyaseten terk etmekle birlikte çok güçlü bağlarımızın bulunduğu balkan coğrafyasını fethimiz bazı tarihçiler tarafından bir ganimet mücadelesi, bir yağma faaliyeti olarak yansıtıldı. Oysa biz bu coğrafyalarda maddi ve manevi olarak medeniyetimizi inşa ettik. Fetihten çok kısa bir zaman sonra bu inşa faaliyetlerine giriştik. İşte bugün Tokat’ımızda da çevresiyle beraber bunun pek çok nişanesini bulmak mümkün.” Valimiz konuşmasında Tokat’ın önemine değinerek: “Biz bu coğrafyalarda bir sulh ortamı oluşturarak Türk İslam medeniyetinin bu coğrafyalarda yeşertilmesi için, geliştirilmesi için gayret göstermişiz. Esasen bizim fetih hareketlerimiz bir ganimet seferleri olmaktan öte İlâ-yı Kelimetullah uğruna, cihan hâkimiyeti mefkûresi uğruna ve kızıl elma ülküsü eşliğinde yapılmış kutlu bir mücadeledir. Bu mücadelenin temel noktalarından, çıkış noktalarından bir tanesi Tokat’tır” dedi. Valimiz, “Bütün bu bilimsel çalışmaları, buraya toplanmış olan kıymetli hocalarımızın sunacakları tebliğlerle inşallah Tokat’ımızın sahip olduğu bu cevheri biraz daha anlamaya, öğrenmeye çalışacağız. Bu sempozyumla, Tokat’ta İlmi ve Kültürel Hayatı mercek altına almış olacağız. Ben burada sunulacak olan tebliğlerden çok önemli neticelerin çıkacağına inanıyorum. Bu manada emek harcayan herkese teşekkür ederim” diyerek konuşmasını sonlandırdı.

Açılış konuşmaları sonrası Prof. Dr. Mahmut Kaya açılış tebliğini sundu. 15 Temmuz Kongre ve Kültür Merkezi’nde 3 salonda gerçekleşen sempozyumda 18-20 Ekim tarihlerinde 87 bildiri sunulacak.