Belediye Encümeni Karar No:0410 İmar Uygulama kararı

15.06.2018 İmar Kararları


İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün 08/06/2018 tarih ve 2180 sayılı yazılarının ve ekindeki evrakların Başkanlık Makamınca encümenimize havalesi aynı tarihte yapılmakla gereği görüşüldü.