Ocak Ayı Belediye Meclis Toplantısı

26.12.2017 Duyurular


Belediye Meclisimiz aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek üzere, 04 Ocak 2018 Perşembe günü saat:14.00’de Belediye Sosyal Tesislerinde Ocak Ayı Meclis Toplantısını yapacaktır.

Gündem Maddeleri:

1)      5393 Sayılı Belediye Kanununun 25. Maddesi gereğince Belediyemizin bir önceki yıl gelir, giderleri ile hesap ve işlemlerin denetimi için denetim komisyonu oluşturulmasının görüşülmesi,

2)      5393 Sayılı Belediye Kanununun 25. Maddesi gereğince denetleme komisyonuna çağrılan uzman kişilere ödenecek ücretin belirlenmesinin görüşülmesi,

3)      İhtisas Komisyonlarına havale edilen evrakların görüşülmesi,

4)      İmar tadilat taleplerinin görüşülmesi,

5)      Belediye Birimlerinden ve bağı kuruluşlarından Meclis toplantısı sırasında gündeme eklenmek üzere gelen talepler.