967 Sayılı Belediye Encümen Kararı

25.12.2017 İmar Kararları


Tokat İli, Merkez İlçesi, Soğukpınar Mahallesi, tapunun; 10 (H37a-17d-1c/1d) pafta, 393 ada, 591 nolu parsellerin bulunduğu imar adasında, Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinin 5'inci maddesinin 12 ve 13'üncü fıkrası gereği parselasyon planı, Belediye Encümeninin 12.12.2017 tarih ve 967 sayılı kararı ile onaylanmış bulunmaktadır.