966 Sayılı Belediye Encümen Kararı

25.12.2017 İmar Kararları


Tokat İli, Merkez İlçesi, Çağgölü Mahallesi, tapunun; 32 (H37a-16b-3c) pafta, 381 ada, 157 nolu parsellerin bulunduğu imar adasında, Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinin 5'inci maddesinin 12 ve 13'üncü fıkrası gereği parselasyon planı, Belediye Encümeninin 12.12.2017 tarih ve 966 sayılı kararı ile onaylanmış bulunmaktadır.