Karar No: 0454 Mahkeme Kararı ve İmar Uygulaması

09.06.2017 İmar Kararları

Tokat İli Merkez İlçesi Topçubağı Mahallesinde ada 1988, parsel 62-63-64 ve 65 numaralı taşınmazlarda 3194 sayılı Kanunun 18'inci maddesi ile imar uygulaması yapılması Encümenin 30.05.2017 tarih ve 0454 sayılı kararı ile uygun görülmüş ve onaylanmıştır.
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün 26/05/2017 tarihli ve bila sayılı yazılarının ve ekindeki evrakların Başkanlık Makamınca Encümenimizce havalesi aynı tarihte yapılmakla gereği görüşüldü;