İmar Uygulama - 0343

10.05.2017 İmar Kararları


İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 25/04/2017 tarih 1532 sayılı yazılarının ve ekindeki evrakların Başkanlık Makamınca Encümenimize havalesi aynı tarihte yapılmakla gereği görüşüldü;