0278 Nolu İmar Uygulama Kararı

27.04.2017 İmar Kararları


Tokat İli Merkez İlçesi Mahmutpaşa Mahallesi'nde ada 91, parsel:43-45-46-48-62-63-64-65-78-125 ve 155 numaralı taşınmazın bulunduğu bölgede 3194 sayılı İmar Kanununun 18. Maddesine göre hazırlanan imar uygulama projesi, Belediye Encümeni'nin 11.04.2017 tarih ve 0278 sayılı kararı ile uygun görülmüştür. Karar ektedir.