Çap ( İmar Durumu ) Verilmesi

18.03.2014 Hizmet Rehberi

Başvuru Yeri: İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
1.Başvuru dilekçesi 2.Tapu fotokopisi 3.Harç makbuzu fotokopisi