Projeler

Yayın Tarihi: 21.05.2014/ Okunma: 3974
TOKMEK PROJESİ


Tokat Meslek Edindirme ve Girişimcilik Kursları

TOKMEK PROJESİ

Tokat'taki ki kamu kuruluşları, üniversite ve özel sektör temsilcileriyle işbirliği yapılarak belediye bünyesinde ücretsiz meslek edindirme ve girişimcilik kursları açılacak, bu suretle kalifiye eleman yetersizliği giderilecek ve insan kaynakları güçlendirilerek, Tokat'ta oluşturulacak üretim tesislerinde ya da kendi hesabına çalışma potansiyelleri artırılacak, gelir artırıcı faaliyetler özendirilip geliştirilecektir.

Belediye tarafından eğitim kursları, belediye-üniversite-sanayi işbirliği neticesinde oluşturulacaktır. Tokat' da yaşayan gençlerin bilgi- beceri düzeyini yükseltmek, geçerli bir meslek edinmelerine yardımcı olmak amacıyla kurulacak olan eğitim kursları, küçük ve orta ölçekli işletmelerin ihtiyaç duyduğu meslek standartlarına uygun insan gücü yetiştirmeyi hedef edinecektir. İş bulamayan, meslek edinememiş, bilgi ve becerilerini açığa çıkarma imkânı bulamamış gençlerin, belediyenin sanayi ve üniversite ile yapacağı işbirliği sonucunda gerçekleştirilen bu kurslarda yeni meslekler öğrenerek iş hayatına atılmaları sağlanacaktır.