Projeler

Yayın Tarihi: 21.05.2014/ Okunma: 7004
KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJELERİ


Yerel Müteahhitlerle Yerinde Dönüşüm.

KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJELERİ

Tokat'ta eski, sosyal, kültürel ve ekonomik değerini yitirmiş olan yerleşim bölgelerinin ve kaynaksal alanlar veya doğal afetler nedeniyle kullanılamaz hale gelmiş yerleşimler, yapılacak kentsel dönüşüm uygulamalarıyla kente kazandırılacak, sağlıklı ve yaşanılabilir kentsel mekânlar oluşturulacaktır.

Kentsel dönüşüm çalışmalarıyla, zamanla yıpranmış, yaşamaya elverişli olmayan konutların yerine daha kaliteli konutlar yapılacak, alt yapı sorunları giderilecek, yaşam kalitesi artırılacak, çevre kirliliği azaltılacak ve yeşil alanlar yaratılacaktır. Yoğunluğu artmış ve işlevlerini yerine getiremeyen bölgeler tekrar değerli hale getirilecek, daha iyi barınma koşulları, ticaret ve sanayi olanakları yaratılacak,  İlgili alanda var olan kültürel-tarihi ve doğal zenginlikler korunacaktır.


Kentsel dönüşüm projeleri, dönüşümden etkilenecek bütün kesimlerin katılımları ve konsensüsü (mutabakat-anlaşma) ile sağlanacaktır.

Kentsel dönüşüm projeleri, orada yaşayanların yaşam kalitesini, mekânın ekonomik-sosyal hayatını geliştirecek ve güçlendirecek biçimde, alanın tarihi mimari-çevresel değerlerine saygı göstererek ve alanın gerçek sahipleri dışlanmadan hayata geçirilecektir.