Hizmet Rehberi

Yayın Tarihi: 18.03.2014/ Okunma: 4752
Pankart Asmak İçin Gerekli Evraklar


Başvuru Yeri: İtfaiye Müdürlüğü

1-Pankartın konusuna göre Valilik Belediye Başkanlığının olur izin yazısı ile (asacağı yer özel ise özel kişilerden alınacak izin yazısı ile ) müracaatı 2- Su İşleri Müdürlüğüne ilan reklam ve itfaiye asma ücreti yatırıldıktan sonra üst geçitlere ve belediyenin uygun gördüğü yerlere süresi kadar asılması. 3-Süresi bittiğinde indirilip Vatandaş sonra ki iş gününde pankartını geri alması.