İmar Kararları

Yayın Tarihi: 09.06.2017/ Okunma: 620
Karar No: 0454 Mahkeme Kararı ve İmar Uygulaması


Tokat İli Merkez İlçesi Topçubağı Mahallesinde ada 1988, parsel 62-63-64 ve 65 numaralı taşınmazlarda 3194 sayılı Kanunun 18'inci maddesi ile imar uygulaması yapılması Encümenin 30.05.2017 tarih ve 0454 sayılı kararı ile uygun görülmüş ve onaylanmıştır.

Karar No: 0454 Mahkeme Kararı ve İmar Uygulaması

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün 26/05/2017 tarihli ve bila sayılı yazılarının ve ekindeki evrakların Başkanlık Makamınca Encümenimizce havalesi aynı tarihte yapılmakla gereği görüşüldü;