Hizmet Rehberi

Yayın Tarihi: 18.03.2014/ Okunma: 6531
Ayırma (İfraz) İşlemleri


Başvuru Yeri: İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

1.Serbest mühendislerce düzenlenmiş ve dilekçeye bağlanmış 3 takım dosya içinde proje ve değişiklik beyannamesi ve eki belgeler 2.Ayrılması istenen taşınmaz malın sahibinin dilekçesi veya yetkili temsilcilerin ( vekil, veli, vasi, kayyım, yasal danışman) vekaletnamesi. 3-Kadastro ölçü krokisi 4-Onaylı imar çapı 5-Fotoğraflar (Taşınmaz var ise) 6-Tapu aslı veya onaylı örneği 7-Kadastro kontrolünden sonra beyanname 8-Ruhsatlı taşınmaz ise, belgesi 9-Proje CD’si