Haber

Yayın Tarihi: 06.04.2017/ Okunma: 1474
NİSAN AYI BELEDİYE MECLİS TOPLANTISI YAPILDI


Tokat Belediye Meclisi Nisan Ayı Gündem Maddelerini görüşmek için Belediye Başkanı Av. Eyüp Eroğlu Başkanlığı’nda toplandı. İl Özel İdaresi Meclis Toplantı salonunda yapılan görüşmede, gündem maddeleri hakkında görüşüldü.

NİSAN AYI BELEDİYE MECLİS TOPLANTISI YAPILDI

 

Tokat Belediye Meclisi Nisan Ayı Gündem Maddelerini görüşmek için Belediye Başkanı Av. Eyüp Eroğlu Başkanlığı’nda toplandı. İl Özel İdaresi Meclis Toplantı salonunda yapılan görüşmede, gündem maddeleri hakkında görüşüldü.

Ayrıca komisyon üye seçimi tamamlanarak, 2016 yılı faaliyet raporu Belediye Meclisinde onaylandı.

Gündem Maddeleri:

1-      Belediye Encümenine 1 yıl süre için üç üye seçilmesinin görüşülmesi,

2-      Plan Bütçe Komisyonu; Çevre ve Sağlık Komisyonu; Eğitim, Gençlik ve Spor Komisyonu; Kültür, Turizm ve Sanat Komisyonu; İnsan Hakları, Yaşlı, Engelli ve Çocuk Sorunları Komisyonu ve Hukuk Komisyonu olmak üzere 7 adet ihtisas komisyonlarına 1 yıl süre ile üye seçilmesinin görüşülmesi,

3-      2016 yılı faaliyet raporunun görüşülmesi,

4-      Belediyemizin 2016 Mali Yılı ile ilgili gelir ve giderlerini kapsayan denetim komisyon raporunun Meclisin bilgisine sunulması,

5-      Su İçmez Mahallesi ada 362, parsel 58 nolu 50,00 m² miktarlı mülkiyeti Belediyemize adına kayıtlı eski eserin etki alanında kalan taşınmazın Vakıflar Genel Müdürlüğü adına bedelsiz devri veya süresiz tahsis yapılması hususunun görüşülmesi,

6-      Mülkiyeti Belediyemize ait Yeşilırmak Mahallesi Novada Alışveriş Merkezinin önünde bulunan ve ekli krokide belirtilen yerin Tokatspor Kulübü Derneğine 3 yıllığına tahsis edilip edilmeyeceği hususunun görüşülmesi,

7-      İhtisas Komisyonlarına havale edilen evraklardan;

a)      Plan ve Bütçe Komisyon raporunun görüşülmesi,

b)      Hukuk Komisyonundan gelen evrakların görüşülmesi,

c)       İmar Komisyonundan gelen evrakların görüşülmesi,

8-      İmar tadilat taleplerinin görüşülmesi,

9-      Belediye birimlerinden ve bağlı kuruluşlarından Meclis toplantısı sırasında gündeme eklenmek üzere gelen talepler.

Gündemleri ile toplandı ihtisas komisyonları üyeliklerine bir yıl süre ile üye seçimleri yapıldı.