Yapı Kullanma İzin Belgesi Verilmesi

Başvuru Yeri: İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
1.Dilekçe 2.Temel Vizesi Yazısı Fotokopisi 3.Demir Vize Formu 4.Sığınak Uygunluk Belgesi 5.Mimar TUS Raporu 6-İnş.Müh.TUS Raporu 7-Elk.Müh.TUS Raporu 8-Mak.Müh.TUS Raporu 9-Asansör uygunluk belgesi 10-Telefon Uygunluk Belgesi 11-İMO-Beton uygunluk yazısı 12-Çatı vizesi 13-Duvar vizesi 14-S.G.K. İlişki Kesme Belgesi 15.Alt Yapı Durum Belgesi 16.Vergi Dairesi İlişki Kesme Belgesi 17-İnşaat abonesi kapatılması, otopark ve diğer borcu yoktur işlemi. 18-T.C.Kimlik No.su 19-Kat irtifak tapuları.

Yapı Ruhsatı Verilmesi İçin

Başvuru Yeri: İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
Dilekçe Tapu tescil belgesi veya son mülkiyet durum yazısı) Aplikasyon krokisi İmar çapı, 2 takım mimari proje 2 takım betonarme proje, 2 takım statik hesap 2 takımTesisat projeleri : Sıhhi tesisat ve kalorifer projeleri (2’şer takım) Onaylı elektrik tesisatı projesi Onaylı iletişim tesisatı projesi Zemin etüdü raporu (2 adet) Müteahhit (var ise) ile ilgili belgeler : Ticaret odası kaydı, vergi levhası, sözleşme ve diğer evraklar sicil kaydı (Belediye ye) Ruhsat harçları, hiz. ücretleri,. payı ve toprak dök.makbuzu Alt Yapı Durum Belgesi Teknik uygulama sorumluluğu alan fenni mesullere ait TUS belgeleri.

 

Temel Vize Verilmesi İşlemleri

Başvuru Yeri: İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
1-Dilekçe 2-İnşaat Mühendisleri Raporu 3-Harita Müh.raporu 4-Jeoloji Müh Raporu.

 

Kamulaştırma İşlemleri

Başvuru Yeri: İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
1-Yeni tapu kaydı 2-İmar çapı 3-Kimlik Fotokopisi 4-Adres.